คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ในยุคนี้เป็นยุคที่ต้องยอมรับว่าการติดต่อสื่อสารการมีความพัฒนาอย่างง่ายมากยิ่งขึ้น ผู้คนติดต่อสื่อสารกันอย่างไรผู้ใดมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจหรือธุรกิจต่างๆ คนที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆก็มีความจำเป็นจะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้น

อินเตอร์เน็ตได้เข้ามาเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างองค์ความรู้ใหม่ๆหรือแม้แต่จะเป็นผู้คนต่างๆในสถานที่เกิด การศึกษาก็มีการแพร่กระจายยกตัวอย่างเช่นในสถานที่ห่างไกลแต่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เราก็สามารถส่งเกี่ยวกับการศึกษาเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์หรือผ่านอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ตั้งการเตือนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นลักษณะในยุคปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ความสนใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้น ถ่ายรูปแบบในการใช้ชีวิตใหม่ๆหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้มีประสิทธิภาพของการเติบโตในปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงในยุคนี้เนื่องจากอินเทอร์เน็ตมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมากๆ อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ในยุคที่ผู้คนสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

อินเทอร์เน็ตสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกันหรือไม่ได้เป็นหุ่นยนต์ต่างๆหรือ AI ต่างๆในปัจจุบันมีการพัฒนาและการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ในระบบ 5g ที่กำลังเข้ามาในประเทศไทยณขณะนี้ เป็นระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วค่อนข้างสูง มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาในอุตสาหกรรมต่างๆ

ยกตัวอย่างเช่นทางการแพทย์ ในสถานที่ห่างไกลต่างๆเราก็สามารถใช้ในส่วนของหุ่นยนต์ที่สามารถควบคุมได้จากหมอที่มีความรู้ความสามารถ ใช้เทคโนโลยีต่างๆตอนนี้ผ่าตัดคนไข้จากพื้นที่ที่ห่างไกลได้ โดยผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5g จึงทำให้มีความเสถียรค่อนข้างเยอะ

และในธุรกิจอื่นๆและอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมายก็มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตเข้ามาพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น เฉพาะธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันที่สูงมากยิ่งขึ้นมีสายงานผลิต ในยุคปัจจุบันก็มีความจำเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของ AI รวมทั้งมีแขนกลและปัญญาประดิษฐ์อีกด้วย

ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรต่างๆเพื่อมีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุดอย่างไรก็ตามในยุคคนก่อนเราใช้ในส่วนของแรงงานค่อนข้างเยอะ แต่ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนไปเยอะมากยิ่งขึ้นทุกคน มีความสนใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือพัฒนาคุณภาพในการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น

มีการใช้แรงงานที่เป็นมนุษย์น้อยลง และใช้ในส่วนของหุ่นยนต์หรือแม้แต่จะเป็นปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบันอยู่ในสิ่งสำคัญที่อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทอย่างไรในการพัฒนารูปแบบงานต่างๆ

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  rb88 line