ในปัจจุบันนี้มีความนิยมเล่นโซเชียลกันอย่างมาก เพราะว่าคนในปัจจุบันนี้ มีความนิยมที่ใช้งานโซเชียลกัน เพื่อที่จะเสพข่าวสารหรือข้อมูลบางอย่าง ที่เรานั้นต้องการจะทราบข้อมูล ฉะนั้นการใช้โซเชียถือว่าเป็นตัวกลางในการแพร่ข่าวสารที่สำคัญเลยก็ว่าได้ เพราะว่าจะทำให้เรารับข้อมูลได้อย่างเต็มที่ มีแหล่งข้อมูลข่าวสารอีกมากมาย ที่เรานั้นสามารถเข้าไปดู เพื่อประโยชน์ในการใช้งานของเราก็ได้ ฉะนั้นเราทุกรู้จักการใช้งานที่พอดี เพื่อลดปัญหาผลเสียของการใช้งานโซเชียลมากเกินไป

ประโยชน์ของการใช้งาน

ถ้าเรารู้จักการเล่นโซเชียล ที่ต้องรู้จักการคิดตามด้วย เพราะจะทำให้เรานั้นสามารถรับข้อมูลแล้วรู้จักการนำไปใช้งานที่ดี เพราะการที่มีข้อมูลที่หลากหลายตามแหล่งข่าวสารมากมาย เราก็สามารถจะทราบบางเรื่องที่เรามีความต้องการจะทราบได้เช่นกัน ฉะนั้นเราต้องรู้จักว่าควรจะใช้งานอย่างไร ที่จะไม่ทำให้เรารู้สึกได้ประโยชน์ ได้รับความรู้หรือข้อมูลที่มีความถูกต้อง สำหรับการเข้าไปใช้งานของเราได้เป็นอย่างดี

ความนิยมอีกอย่างที่ทำให้การเล่นโซเชียล ข้ามามีบทบาทในการใช้งานในชีวิตประจำวันของเรานั่นก็คือการ เห็นสิ่งต่างๆที่มีความน่าสนใจ เห็นการขายสินค้าออนไลน์ต่างๆ เห็นสื่อหรือวิดีโอต่างๆ เพื่อให้เราได้เสพข่าวสาร รับข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ เพื่อที่จะนำมาใช้งานของเราได้อย่างเกิดประโยชน์ที่สุด ในการใช้โซเชียลของเรา เราต้องรู้จักการแยกแยะด้วย

เพราะบางอย่างอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่จริง ไม่มีมูลความจริง ฉะนั้นเราควรใช้โซเชียลอย่างมีสติ ไม่ควรงมง่ายหรือคิดจริงไปหมด เพื่อการใช้งานที่ดีของตัวเราเองด้วย ฉะนั้นคนที่ขอบการใช้งานโซเชียลควรต้องรู้จักการใช้งานที่มีความเหมาะสม ใช้อย่างพอดี ตามความเหมาะสมของเรา ถ้าหากเราใช้มากเกินไปจะทำให้เราติด อาจจะทำให้เกิดความรู้ผิดก็ได้ เพราะเราเองก็ไม่ทราบชัดถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ฉะนั้นเราจะเห็นได้บ่อยๆว่า จะมีคนบอกว่าควรใช้อย่างมีสติด้วย ฉะนั้นเราก็ต้องคิดแบบนั้น เพื่อเราจะได้ใช้งานโซเชียลอย่างถูกต้องที่สุด

เพื่อให้เกิดความรู้และรับประโยชน์ จากการใช้งานได้ เพื่อที่จะสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน เราจะเห็นได้ว่าการใช้งานโซเชียลมีทั้งประโยชน์และมีโทษในการใช้งานอยู่ด้วย ฉะนั้นเราต้องใช้งานอย่างให้เกิดการเรียนรู้มากๆ เพื่อที่เราจะได้ใช้งานได้อย่างถูกต้องที่สุด ถ้าหากเรานั้นใช้ในทางที่ผิด ก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียในการเสพโซเชียลของเราเช่นกัน