ปัจจุบันภาวะไข้โคโรน่า หรือโควิด19 ได้ทำลายล้างระบบเศรษฐกิจและชีวิตของคนแต่ละประเทศอย่างมากมาย บางประเทศต้องปิดกั้นไม่ให้เคนเข้าออกประเทศ บางประเทศออกกฎห้ามคนออกจากบ้าน บางประเทศเริ่มให้กักตุนสินค้า และต่างๆ นานา

อีกมากมายตามนโยบายของประเทศนั้น และมีประเทศหนึ่งที่เริ่มต้นความคิดด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ ผ่านออนไลน์ ซึ่งแต่ละประเทศจะมีที่ยึดเหนี่ยวในด้านศาสนาและลัทธิต่างๆ ที่แต่ละคนนับถืออยู่แล้ว ประเทศญี่ปุ่นนี้ก็เช่นเดียวกัน ที่มีหลายนิกายอยู่ในประเทศ และการทำพิธีต่างๆ นั้น ก็ต้องไปทำที่วัดและสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ มากมาย ซึ่งในช่วงเวลาแบบนี้อาจจะไม่เหมาะสมนัก เพราะประเทศญี่ปุ่นหรือหลายๆ ประเทศเองนั้น

ก็มีมาตรการงดทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ เพื่อป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคโควิดนี้ แต่คนญี่ปุ่นนี้ก็ได้เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือ ด้วยการทำพิธีกรรมทางศาสนาผ่านออนไลน์ โดยจัดทำแอปพลิเคชั่น โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้ ให้มารวมตัวกันในโลกโซเชียล และทำพิธีกรรมพร้อมๆกัน ผ่านโลกออนไลน์ ซึ่งแนวคิดนี้ก็เป็นอีกแนวคิดที่ถือว่าค่อนข้างเข้าท่าและเหมาะสม เพราะไม่ว่าสถานการณ์ประเทศหรือโลกจะเป็นอย่างไร

ทุกคนก็ยังมีความเชื่อความศรัทธาในสิ่งที่ตนเองนับถือและบูชาอยู่ และการที่ทำแบบนี้ ก็ยังทำให้คนในประเทศรู้สึกว่ามีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจด้วย และยังสามารถทำตามนโยบายมาตราการต่างๆ ของประเทศที่ห้ามและขอความร่วมมือไม่ให้มีการจัดกิจกรรมรวมกันอีกด้วย ซึ่งดูแล้วน่าจะมีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียว ที่แต่ละประเทศในอนาคตจะหันมาใช้วิธีนี้ร่วมกันทำกิจกรรม หากสถานการณ์ไข้โควิด 19 นี้ยังคงยืดเยื้อต่อไปในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมบางอย่างนั้น

อาจจะทำได้โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือ แต่กิจกรรมบางอย่างอาจจะทำไม่ได้สะดวกนั้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจัดงานสงกรานต์ที่ชาวไทย จัดกันมาตลอดทุกๆ ปี แต่ปีนี้ ทางรัฐบาลก็ได้ออกมาประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะไม่มีการจัดกิจกรรมสงกรานต์ใดๆ ทั้งสิ้นทั่วประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและแก้ไขปัญหาโรคโควิด19 นี้ให้หมดสิ้นไป

แต่ถ้ากิจกรรมไหนก็ตามที่สามารถให้โซเชียลเข้ามามีส่วนร่วมกันได้แล้วหล่ะก็ มีความเป็นไปได้สูงทีเดียวว่า หากสถานการณ์ดีขึ้นในอนาคตและทุกคนไม่มีใครเป็นไข้โควิด19 แล้วนั้น การทำกิจกรรมต่างๆ ผ่านโซเชียลนั้น อาจจะกลายเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันต่อไปในอนาคตก็เป็นได้ เพราะถ้าญี่ปุ่นได้ทดลองใช้แล้วมันตอบโจทย์ได้ดี ก็น่าจะเป็นที่แพร่หลายกันในอนาคต

 

ขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนโดย  9luck