รายการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันของธุรกิจต่างๆ ทำให้คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยที่ทำให้เป็นตัวแปรสร้างความได้เปรียบในธุรกิจนั้นๆ ธุรกิจไหนที่มีการปฏิบัติงานหรือนำคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาองค์กรของตัวเอง จะช่วยสร้างความได้เปรียบต่างๆในหลายๆแง่มุม ช่วยพัฒนาบริหารสายงานผลิตต่างๆ ปัจจุบันมีนวัตกรรมขึ้นมามากมายรวมถึงซอฟต์แวร์

เพื่อมารองรับการใช้งานของอุตสาหกรรมต่างๆรวมถึงมีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขึ้นมาเพื่อดูแลควบคุมบริหารในส่วนต่างๆที่บริษัทจำเป็นจะต้องได้รับความแม่นยำหรือความเที่ยงตรง ปัญญาประดิษฐ์เป็นสมองกลคอมพิวเตอร์ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาหรือผลิตขึ้นมาโดยใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆที่ซับซ้อน เพื่อทำงานโดยเฉพาะอย่างยกตัวอย่างเช่น ปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อเรียนรู้การต้องการของมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นการตลาด หากมนุษย์มีความสนใจในสินค้าชิ้นไหนปัญญาประดิษฐ์จะค้นหาว่ามีสินค้าชิ้นไหนที่คล้ายกัน

หรือเหมือนกันบ้าง ทำการนำเสนอและลองศึกษาดูว่าผู้ใช้บริการถูกใจสินค้าที่ถูกนำเสนอไปหรือไม่หรือไม่ถูกใจ นำสิ่งเหล่านั้นไปพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้นครั้งต่อไปก็มีการเสนอสินค้าใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา เหล่านี้เองจึงทำให้ปัญญาประดิษฐ์มีการพัฒนาอยู่เสมอในอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อศึกษามนุษย์

ได้หลายบริษัทนำปัญญาประดิษฐ์ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคน ซึ่งก่อนหน้านี้การพัฒนาคนคือการพัฒนาแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ณปัจจุบันคือการพัฒนาคนที่ทำให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลเครื่องจักร หรือสามารถพัฒนาศักยภาพได้มากยิ่งขึ้นทำให้มีความชำนาญในงานของตัวเองมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนรู้สิ่งไหนเพิ่มมาอีกยิ่งขึ้น

ในส่วนของตัวโรงงานหรือในส่วนของหน่วยงานต่างๆ จะมีการนำซอฟต์แวร์เข้ามาเพื่อดูแลควบคุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบไฟระบบน้ำ ระบบการใช้ทรัพยากรต่างๆภายในบริษัทเพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัท 1 บริษัทใช้ทรัพยากรเป็นจำนวนมากและทรัพยากรเหล่านี้ไม่ถูกคิดและถูกจัดสรรให้ดีพออาจจะทำให้บริษัทเสียหายหรือแม้แต่จะสูญเสียทรัพยากร

โดยเปล่าประโยชน์ ถ้ามีการจดบันทึกและการควบคุมดูแลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาดูแลในส่วนนี้ จะทำให้บริษัทสามารถเซฟคอสหรือลดค่าใช้จ่ายลงไปได้ สร้างประโยชน์ให้บริษัทเป็นจำนวนมาก รวมถึงสามารถนำทรัพยากรมาใช้ใหม่ได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

นี่เองคือความสำคัญต่างๆว่าทำไมเราจึงต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการทำอุตสาหกรรมอยู่เสมอ เพราะในการแข่งขันในอุตสาหกรรมต่างๆมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ หากมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับบริษัทนั้นจะทำให้โอกาสในการแข่งขันในธุรกิจเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่งผลให้ ครอบครองตลาดหรือฐานกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งาน

 

 

สนับสนุนโดย  entaplay line