เริ่มเปิดการสมัครเรียนเข้า ม. 1และ ม.4 ผ่านทางออนไลน์พบว่าเด็กเลือกเข้าเรียนที่สวนกุหลาบกับเตรียมอุดมมากที่สุด

            จากกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศว่าจะมีการเริ่มให้นักเรียนได้มีการลงทะเบียนเข้าทำการศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยจะมีการให้สมัครสอบเข้าเรียนผ่านทางระบบออนไลน์  ซึ่งจะมีการให้ลงสมัครขอคัดตัวเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาภายในวันที่ 3 เดือนพฤษภาคมจนถึงวันที่ 12 เดือนพฤษภาคมปีการศึกษา 2563 นี้

ซึ่งในขณะนี้มีข้อมูลรายงานเข้ามาเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนที่มีการลงทะเบียนขอสมัครเข้าสอบเรียนในระดับมัธยมศึกษาออกมาแล้วพบว่าเด็กนักเรียนส่วนใหญ่นั้นมีการลงทะเบียนเพื่อจะสอบเข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากับโรงเรียนสวนกุหลาบมากที่สุดซึ่งที่จริงแล้วประเทศไทยมีการเปิดให้สมัครเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มากถึง 290

โรงเรียนด้วยกันซึ่งทั้งหมดนี้มีการระบุความจำนงจะเข้าเรียนมากเกินกว่าที่มีการกำหนดว่าแต่ละโรงเรียนจะมีการรับนักเรียนได้เพียงไม่เกินกี่คนเท่านั้นซึ่งโรงเรียนที่นักเรียนสนใจจะสมัครเข้าสอบเรียนมากที่สุดนั้นเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโดยโควต้าของโรงเรียนนั้นสามารถรับนักเรียนเข้าเรียนได้แค่เพียง 315 คนเท่านั้น

ในขณะที่มีจำนวนที่ผู้สนใจจะสอบเข้าสมัครเรียนนั้นมีมากถึง 1204 คนซึ่งข้อมูลนี้เป็นจำนวนผู้ที่สมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และในขณะเดียวกันสำหรับข้อมูลของคนที่สนใจจะเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับพบว่ามีการเลือกที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามากเป็นอันดับ 1 ซึ่งจำนวนที่โรงเรียนจะสามารถรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้นั้นสามารถรับได้เพียงแค่ 1520 คนเท่านั้น

แต่กลับมีจำนวนผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าสอบเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามากถึง 11930 คนเลยทีเดียว  แต่อย่างไรก็ดีเมื่อมีการตรวจสอบข้อมูลจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาทั้งของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่าแต่ละโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯปริมณฑลหรือแม้แต่เขตของต่างจังหวัดเอง

ก็ตามจำนวนผู้ที่สมัครเข้าเรียนนั้นมีมากกว่าจำนวนที่ทางโรงเรียนจะสามารถรับได้ด้วยกันทุกโรงเรียนซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด 290 โรงเรียนแต่ทั้ง 290 โรงเรียนนั้นไม่สามารถรับนักเรียนที่มาสมัครเรียนชั้นม 1 และชั้นม 4 ได้ทั้งหมดทั้งนี้ชนิกานต์ประกาศให้นักเรียนได้มาสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาอีกครั้งหนึ่ง

โดยคาดว่าจะมีการประกาศให้มาสอบได้ในวันที่ 6 มิถุนายนและวันที่ 7 มิถุนายนซึ่งการเข้าสอบนั้นจะต้องมีการจัดที่นั่งให้นักเรียนนั่งห่างกันเป็นระยะความห่างประมาณ 1 เมตรโดยทุกคนจะต้องมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยรวมถึงจะมีการจัดการสอบให้เสร็จภายในเวลา 9:00 นถึง 12:00 นเท่านั้นและหากใครที่สอบเสร็จแล้วจะต้องรีบออกจากห้องสอบทันที

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  rb88 ล็อกอิน